Loven

Brørup Taekwondo

Nødværgeretten

Borgerlig straffelov af 15. april 1930

 

§ 13, stk. 1: "Handlinger fortaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig."

 

§ 13, stk. 2: "Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse."

 

§ 14. "En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning."

Tommelfingerregler

1. Undgå konfrontation

Gør dit yderste for at undgå voldelige konfrontationer

2. Mindst mulig magt

Anvend mindst mulig magt hvis situationen alligevel opstår

3. Sikre dig vidner

Forsøg så vidt muligt at sikre dig vidne på, at det var dig der blev overfaldet

4. Stop

Stop magtanvendelse når angrebet ophører

5. Våben

Anvend kun våben, redskaber og lignende i ekstremt farlige situationer

Copyright © All Rights Reserved